Organisatieadvies Coaching Training
foto Elaine

Anderen over mij…

Via een goede relatie ben ik met Elaine in contact gekomen. En zoals het vaak met mond-tot-mond reclame werkt, was dit de beste tip die ik kon krijgen. Voorafgaand aan onze gesprekken had ik de verwachting dat ik rustig onderuit mijn verhaal kon doen en dat Elaine mij hierover vragen zou stellen. Uiteraard verwachtte ik dat ze hier in mee zou gaan. Dit verliep dus even anders. Ik moest echt actief aan het werk. En eerlijk gezegd; daar had ik in het begin echt een hekel aan. Wat een gedoe allemaal. Ik zat flink in mijn weerstand. Ik vind het daarom bijzonder knap dat Elaine bij mij de snaar geraakt heeft en mij heeft doen inzien dat alleen ikzelf verandering aan kan brengen. En dat kost simpelweg arbeid.
Elaine is rechtdoorzee, durft een spiegel voor te houden, is zeer betrokken (altijd goed voorbereid) en erg kundig (weet haar kennis uit heel uiteenlopende bronnen te halen, zowel praktisch als theoretisch). Mede dankzij haar vakmanschap als coach heb ik zowel zakelijk als persoonlijk nieuwe inzichten gekregen en heb ik daadwerkelijk de gewenste veranderingen bij mezelf teweeg kunnen brengen. Missie geslaagd dus!

Toen ik toestemming kreeg van mijn leidinggevende om een coachingstraject te gaan volgen, wist ik niet zo goed wat ik zou kunnen verwachten.
Ik had wel hoop. Hoop dat ik aan het einde van het traject een idee zou hebben hoe ik meer vanuit rust mijn functie zou kunnen uitoefenen, met beide benen op de grond en met voldoende energie. Tegelijkertijd kon ik me niet voorstellen dat een coachingstraject dat daadwerkelijk zou kunnen brengen. Het was mezelf immers in al die jaren werken niet gelukt om de sleutel te vinden.
En toch hebben de gesprekken met Elaine precies dat opgeleverd wat ik zo had gewenst. In gesprekken die altijd anders liepen dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Ik heb nooit in mijn leven zo veel geleerd in zo’n korte tijd. Ik ben Elaine enorm dankbaar.

Teamleider

Dat is Elaine.
Op zoek naar mij, en niet naar mijn functie. Mijn binnenkant, en niet mijn buitenkant.
Hartelijk, warm en liefdevol. Kwetsbaar en open. Maar ook kritisch, doorvragend, spiegelend en soms streng. Accepteert geen mooie praatjes, geen sociaal wenselijke antwoorden, geen vlucht- of uitstelgedrag. Gaat voor de volle 100%.
En ik maar op zoek naar een functie: wat is een verstandige stap, hoe kom ik over, welke organisatie past bij mij, waar hoor ik bij.
Het duurde een tijdje voordat het tot me doordrong. Ik mezelf toestond bij mijn gevoel te komen. Bij mijn binnenkant. En te vertrouwen op dat innerlijke kompas. Op de onzekerheid van het niet weten. Geen functie, geen organisatie, geen “kudde”. Maar alleen vertrouwen op mezelf. Loyaal aan mezelf. Mijn eigen energie, kennis en kunde. Geen afstandelijk, zakelijk type. Maar een warm, betrokken en bevlogen mens. Die er mag zijn. Wat een heerlijke ontdekking!
Een vriendin met een boodschap: vertrouw op jezelf, laat jezelf zien!
Wat een geweldige vriendin!

Dank Elaine!

Ondernemende manager

is een basiswaarde om het leven leuker te maken en te bereiken wat je wilt. Toen ik startte met dit coachingstraject verwachtte ik niet dat ik mezelf wat zou kunnen bijsturen. Ik vond het heel bijzonder dat Elaine me liet zien dat bij alles wat ik deed, ikzelf toch steeds in het middelpunt sta.
Ik ben geen ander mens geworden door het traject, maar heb mezelf wel beter leren kennen. Ik heb allerlei kanten van mezelf ontdekt, waardoor ik begrijp waarom ik iets doe zoals ik het doe. Ik weet nu dat ik deze kenmerken van mezelf in bepaalde situaties kan benutten. Dat maakt me sterk en trots tegelijk. Dat zou me alleen niet gelukt zijn. Dank je Elaine.

Onderzoeker

Op onze intranetsite hebben wij een korte toelichting geschreven achter de namen van de trainers en coaches met wie wij graag samenwerken. Achter Elaine’s naam hebben wij geschreven:

  • breed inzetbaar voor allerlei coachvragen

  • persoonlijke aanpak

  • warme intensieve begeleiding

  • spiegelt de gecoachte goed en sterk

Manager P&O

Op enig moment kwam ik op mijn werk in een situatie terecht waarin ik nooit had gedacht terecht te komen. ‘Dat gebeurt anderen, maar jou niet’, was mijn gedachte. En nu overkwam het mij toch, als gevolg van enkele jaren hoogspanning in een situatie die té ver van mijn ‘ik’ stond maar waarin ik tegen beter weten in meende toch te moeten volhouden. Vooral niet toegeven aan mijn gevoel, om allerlei (drog)redenen, zo blijkt later. Ik verkeerde op een kruispunt waarbij (recht)door gaan niet meer mogelijk was, ook wel een crisis genaamd. Na maanden van frustratie, angst, boosheid en ontkenning in een – voor mij, toen – uitzichtloze situatie was ik eindelijk bereid het advies van enkele meelevenden in mijn omgeving, zowel thuis als op het werk, op te volgen: zoek hulp!

En zo klopte ik aan bij Elaine die ik eerder had leren kennen (over synchroniciteit gesproken!) van ‘intervisie’ op het werk en die mij had aangeboden, als ik daar behoefte aan zou hebben, een kop koffie te komen drinken (zij ‘zag’ het toen al aan me, vermoed ik). Dat heb ik uiteindelijk gedaan, en die ‘kop koffie’ vormde de start van een totale omwenteling.

Er volgde een coaching van enkele maanden waarbij Elaine mij op haar eigen onnavolgbare wijze heeft laten ‘worstelen’ maar ook heeft begeleid bij het zoeken naar een andere afslag op dit kruispunt. Een weg waarop ik met mezelf in het reine kwam en mijn leven kon herpakken en opnieuw ‘inrichten’, niet alleen op zakelijk maar ook op persoonlijk vlak. Dat heeft voor mij tot een fantastisch resultaat geleid. Ik ben opgebloeid, letterlijk herboren: het (her)ontdekken van het leven, zonder angst en twijfel, maar moeiteloos en vol vertrouwen, open en ontvankelijk, niet denken maar voelen. Wat een kostbaar geschenk!

Mijn ervaringen met Elaine zijn precies zoals anderen dat voor mij hebben ervaren en op haar website hebben beschreven. Het zijn rake beschrijvingen en typeringen waarvoor onvoldoende superlatieven voorhanden zijn. Het overtreffen daarvan is dan ook niet mogelijk, en ik heb eigenlijk maar een heel eenvoudige boodschap. En die is dat ik iedereen van harte het geschenk gun dat Elaine voor mij heeft betekend en nog steeds betekent: een geweldige vriendin die je met warmte en liefde, humor, scherpte en deskundigheid begeleidt op de weg terug naar jezelf!

Afdelingshoofd

Ben ik niet meer in gevecht met mezelf en vind ik mijzelf de moeite waard!
Voor mijn coachingtraject met Elaine liep ik mijzelf regelmatig voorbij en was ik continu in gevecht met mijzelf maar ook met mijn omgeving. Ik had heel veel (opgekropte) woede in mij. Door frustratie en stress kreeg ik steeds meer pijnklachten in mijn nek en handen. Ik was vaak chagrijnig en 'het gevecht' kostte mij enorm veel energie. Ik was mijzelf verloren; ik was onbewust onbekwaam en gaf bij veel dingen 'de schuld' aan anderen. Ik zag niet in dat het probleem juist bij mezelf lag.

Door haar enorme kennis en kunde en haar manier van reflecteren ben ik mij bewust geworden van mijn aangeleerde gedrag en de daarbij gekomen “gebreken”, maar heeft zij mij ook de juiste medicijnen hiervoor aangereikt.

Ik heb haar coaching als enorm prettig, hartelijk, open, liefdevol en vertrouwd ervaren!
Elaine heeft een speciaal plekje in mijn hart gekregen…

Directiesecretaresse

Je kiest er zelf voor of je je ramen en deuren voor haar openzet. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Moeiteloos verlicht ze plekken waar je eerder niet gekeken hebt of wilde kijken. Met veel warmte en verfrissende energie laat ze je deze plekken onderzoeken en krijg je zin om deze plekken op te ruimen. Hierdoor wordt je wereld een stuk ruimer en krijg je extra energie die je in je leven kan gaan inzetten.

Senior Gebiedsontwikkelaar

In Elaine heb ik een kritische, meedenkende en liefdevolle spiegel ervaren. De kunst van het meebewegen maar ook kritisch reflecteren beheerst zij als geen ander. Door zichzelf te zijn en te laten zien heb ik mij kwetsbaar op kunnen stellen, omdat ik gelijkwaardigheid ervaar.

Altijd is het een feestje om langs te komen. Bijpraten, reflecteren, dieper inzicht en een gevoel van voldoening als opbrengsten. Eigenlijk verdient iedereen een leven lang coaching

dat ik op het pad ben gezet van Elaine, dat ik in 8 gesprekken met haar naar mezelf heb mogen kijken. Ik voelde me bij Elaine veilig om te zeggen wat ik wilde zeggen en hiermee kwam ik verder in mijn proces.

Ik ben meer in het nu, kan meer van dingen genieten en heb geleerd om bij mezelf te blijven en op mezelf en mijn intuïtie te vertrouwen. Ik heb geleerd dat mijn gevoel klopt! ‘Moeten’ is ‘willen’ geworden en ik heb meer compassie met mezelf. En, ook niet onbelangrijk, ik ben mijn vrolijke en onbezorgde kant weer tegengekomen en die laat ik niet meer los!

Op zowel persoonlijk als zakelijk vlak heb ik mezelf teruggevonden en dat voelt fantastisch. Door me te confronteren, me soms op mijn vingers te tikken maar vooral door me de tools aan te reiken waar ik mee verder kan, heb ik dit samen met Elaine bereikt en daar ben ik erg blij mee.

Trajectbegeleider

Onverwacht, spannend, verbazingwekkend, geweldig, heftig, achtbaan, blij, dankbaar,…Zomaar wat woorden die mij te binnen schieten bij het traject dat ik bij Elaine heb doorlopen. Ik werd uitgedaagd om met mezelf aan de slag te gaan en daarbij werd ik uiteindelijk niet begeleid door een coach maar door een ‘vriendin’.

De spiegel die ze me voorhield leverde een beeld op dat ik niet wilde zien. De bewustwording van wie ik was geweest, de wil om daarnaar terug te keren en het werk dat ik daar – ongemerkt - in heb gestopt, hebben er samen met de coaching van Elaine toe geleid dat ik weer onderdeel ben van mijn team. Ik straal weer!

Kortom, de zin van het leven is terug en ik kan de wereld weer aan.

HRM-adviseur

dat is wat ik heb ervaren in de gesprekken met Elaine. Met treffende boeken, teksten, en oneliners weet zij mij op scherpte te brengen. De inzichten die ontstaan komen uit mijzelf. Dat is ont-wikkelen. In een fijne omgeving en met Jaap (de kater) om ons heen heb ik mij vertrouwd gevoeld en ben ik weer in balans gekomen. Als het nodig is, is er de ruimte om buiten de coachgesprekken om een beroep te doen op Elaine.
Een coach pur sang. Dank je wel voor alle wijze lessen.

Afdelingshoofd

Elaine begeleidt haar klant volledig. Zijn er vragen of moeilijkheden dan kan je haar altijd mailen of bellen. Vragen via de mail beantwoordt ze altijd snel. Verslagen die gemaild zijn leest ze in een korte tijd door en ze geeft haar reactie. Dit komt prettig over bij de klant. Het geef je ook het gevoel dat ze serieus met je werkt en dat je geen nummer bent. Elaine voelt feilloos aan wat er in een ander omgaat.
Tijdens de coachingsgesprekken komt ze nooit gehaast over. Ze kijkt niet op de klok (althans dit is niet te zien) en doet niet moeilijk als gesprekken langer uitlopen.
Je doet het uitstekend, Elaine! Ik heb het coachingstraject dan ook als heel prettig ervaren. Hartelijk en professioneel.

Zorgmanager

Al bij het kennismakingsgesprek voelde ik aan dat Elaine mijn vertrouwen waard was en dat ik mijn 'natuurlijke' rol als kat-uit-de-boom-kijker los kon laten voor de rest van het proces. Was dit niet zo geweest, dan zat je nu de ervaring van iemand anders te lezen…
Ze voorzag me van een vliegende start door me aan te raden het boek 'Flow, en de kunst van het zaken doen' te lezen, wat me meteen de nodige herkenningspunten en hernieuwde inzichten verschafte. Daarna heeft ze me stukje bij beetje, waarvan een behoorlijke tijd zonder dat ik dit zelf door had, steeds meer in de spiegel laten kijken.
Met o.a. op het oog simpele, maar in werkelijkheid zeer doordachte en effectieve oneliners, liet ze me snel beseffen dat ik ergens de verkeerde afslag in mijn leven had genomen en mijn intuïtie had laten verdringen door de ratio.
Hoe verder in het proces, hoe meer Elaine me liet terugkeren naar de juiste weg, namelijk mijn weg. Ik werd weer degene die bepaalde hoe mijn wereld er uit zag en niets of niemand anders.
Elaine heeft me verder gebracht dan vooraf verlangd. Op hartelijke, aandachtige, positief-kritische, en op zijn tijd, humoristische wijze, bracht zij me terug naar het punt waarop ik ooit verdwaald was en daar ver voorbij.
Van oordelen naar observeren, van leven in afwezige tijd (verleden en toekomst) naar leven in het hier en nu, van vasthouden naar loslaten, van angst voor naar vertrouwen in, van verstandelijk naar gevoelsmatig, van spiegel naar joyride. Want zo heb ik het ervaren; het stuur weer vast in mijn handen op een weg vol geluk!

Ondernemer, gelukkig mens

toen ik mezelf in de spiegel zag die Elaine me voorhield. Deze personal coach wist me op een bijzonder respectvolle manier te confronteren met mijn stressgevende gedachten over verleden en toekomst. Zij bracht me terug naar de zaken waar het echt om gaat in het leven; namelijk leven in het hier en nu op een mindfulle manier en daarbij de gedachten de baas blijven.
Dankzij Elaine’s bijzondere, persoonlijke manier van coachen leerde ik weer met volle teugen te genieten. Dat gaf een boost aan positieve energie.

Bestuurder

ben ik in zowel mijn werk als privé gelukkiger, rijker, bedachtzamer en milder geworden.

Afdelingshoofd

dat ik mijn gedrag heb veranderd. Door haar aanpak, inlevingsvermogen en haar doortastendheid kon ik mijzelf een spiegel voorhouden. Hierdoor werd mijn eigen gedrag voor mijzelf zichtbaar en tevens wat het effect ervan op anderen is. Het leerde mij hoe mijn eigen gedrag mij onbewust blokkeerde. Alleen al dit inzicht bracht een verandering teweeg. Aangevuld met de technieken die Elaine mij leerde (technieken die dicht bij mezelf staan) ben ik in staat de verandering en groei die ik doorgemaakt heb – en nog steeds doormaak – vast te houden.

Adviseur Business Intelligence

en vrijwel direct kreeg ik feedback die zo scherp waargenomen was dat ik er versteld van stond. Dat typeert Elaine. Ze heeft je eerder door dan jijzelf, stelt open en nieuwsgierige vragen, zet je met elke vraag aan het denken, neemt niet zomaar genoegen met ieder antwoord en is ook gewoon een ontzettend lief mens.
Die combinatie maakt haar een heel effectieve en persoonlijke coach. Ze gaat écht naast je staan en laat je haalbare en uitdagende stappen zetten. Wat is het een feestje om met Elaine te mogen werken.

Communicatieadviseur

is dat ze je in staat stelt op zoek te gaan naar je eigen kracht of je hierin terug te zetten. Dit doet ze door het stellen van vragen op een hele eerlijke, open, soms confronterende maar altijd respectvolle wijze. Maar ook door het aanreiken van inzichten die heel divers zijn en vanuit heel verschillende invalshoeken komen.
Het zijn de intense, oprechte aandacht en betrokkenheid die ik heb gevoeld gedurende onze ontmoetingen, die het meeste indruk op mij hebben gemaakt.
Ze heeft me in staat gesteld om als mens steeds beter het beste uit mezelf en als leidinggevende het beste uit de mensen uit mijn omgeving te halen.

Teamleider

een gedreven en zeer betrokken coach die management en medewerkers begeleidt in het leren maken van keuzes en hun vervolgens ook leert daar invulling aan te geven. Ze schuwt daarbij niet om medewerkers te confronteren met hun eigen handelen en de effecten daarvan. Dit laatste ook in de context van de ontwikkelingen in onze organisatie waar Elaine altijd goed van op de hoogte is. Dit maakt dat haar coaching aantoonbaar effect heeft op het functioneren en welzijn van de door haar begeleide medewerkers.

Directeur

en verrassend: karakteriseringen die wat mij betreft recht doen aan het coachings- en trainingswerk van Elaine Vogelaar.
Wie zich écht – individueel of als team – wil ontwikkelen, vindt in Elaine Vogelaar een bevlogen en doortastend begeleidster. Van harte aanbevolen.

Algemeen directeur

kies ik zonder twijfel voor ‘indrukwekkend’. Het is onmogelijk met haar te werken zonder onder de indruk te raken van haar doortastendheid en scherpzinnigheid. Ik prijs haar loyaliteit en betrokkenheid bij haar klanten en coachees. Ze brengt mensen en organisaties tot inzichten en groei, op haar geheel eigen-wijze Elaine-wijze.
Verwacht bij Elaine niet dat je krijgt wat je wilt; je krijgt wat nodig is. Dat gaat namelijk verder dan wat je dacht te willen … indrukwekkend.

Ex-collega en senior consultant

en zeer toegankelijk. Zij weet als geen ander tijdens gesprekken de kunst van het spiegelen toe te passen, en je op de juiste open wijze bruikbare feedback te geven. Daarbij weet Elaine als geen ander richting te geven aan je ontwikkelvelden als persoon en als functionaris in een organisatie. De persoon 'ík' staat daarbij te allen tijde centraal.
Elaine is recentelijk gestart met haar eigen bedrijf. Ik wens en gun haar daarbij dan ook alle succes.

Directeur bestuursbureau scholengroep

bijzondere coach. Haar kennis, ervaring, vaardigheden en intuïtie zijn heel goed.
Zij weet snel te analyseren en te duiden wat jou exact bezighoudt en waar de schoen wringt of wat jou belemmert jouw eigen koers te volgen.
De kunst om dit aan jou met respect terug te geven zodat je het zelf begrijpt, beheerst zij als geen ander. Ook het stimuleren om daadwerkelijk zelf veranderingen aan te brengen, is Elaine gegeven.
Het meest opvallende vond ik dat zij de persoon en het gedrag van die persoon analyseert en begrijpt, alvorens je dat zelf doet.

Coördinator P&O

vind ik dat ze heel betrokken is, stimulerend en meelevend maar ook heel duidelijk: je ontwikkeling is en blijft je eigen verantwoordelijkheid. In een sfeer van vertrouwen en gelijkwaardigheid is het gelukt om stevige stappen in mijn ontwikkeling te zetten. Het is daarom dat ik aan het eind van ons laatste gesprek welgemeend verzuchtte: ‘was ik jou maar twintig jaar eerder tegengekomen’.

Coördinator

inspirerend, prikkelend en hartverwarmend. Elaine moedigt je aan, stelt de juiste kritische vragen en met de nodige dosis humor krijg je een haarscherp beeld hoe je gedachten je ‘zijn’ beïnvloeden. Door dit inzicht ben ik in staat geweest om de regie over te nemen van mijn gedachten en weer zelf te sturen.

Manager technische diensten

op de persoonlijke coaching door Elaine. Zij heeft het vuurtje in mij weer aangewakkerd. Dankzij haar professionele begeleiding leef ik meer in het ‘hier en nu’. Ik ben veel bewuster bezig met de keuzes die ik maak, zowel op mijn werk als privé. Elaine liet me inzien dat ik door me te richten op zaken die ik echt kan beïnvloeden veel meer energie krijg. Vooral het verbonden zijn met de aarde, de natuur en naar mijn hart luisteren helpen daarbij. Elaine hield me een spiegel voor en gaf me ongemerkt een flinke duw in de rug. Dat was precies wat ik nodig had. Ik heb weer ruimte om nieuwe dingen te ontdekken, op te pakken en vooral te genieten van het leven. Elaine dank je wel daarvoor.

Directeur

pas ingezet als er problemen dreigen of er al zijn. Wij hebben er voor gekozen coaching proactief in te zetten. En ik kan zeggen: het heeft zich dubbel en dwars uitbetaald.
Wanneer je in een organisatie gelijktijdig met een cultuurverandering ook een aantal nieuwe leidinggevenden aantrekt, kan dat zowel kansen als ook risico's met zich meebrengen. Vooral als de mensen weinig leidinggevende ervaring maar wel de juiste competenties hebben.
Je kunt deze nieuwe mensen een ‘normale’ opleiding leidinggeven laten volgen, maar je kunt ook het instrument van coaching inzetten, gericht op versterking van competenties.
Wij hebben gekozen voor een proactieve aanpak, door teamleiders aan de voorkant te ondersteunen bij de realisatie van de nieuwe werkwijze en vooral bij hun specifieke rol in het (cultuur-) veranderingstraject. Niet met dure en ingewikkelde opleidingen, maar met maatwerkcoaching, op basis van het principe ‘learning by doing’.
Niet iedereen was direct enthousiast en/of zag de noodzaak hiervan in. Men kon zelf bepalen of men mee wilde doen aan dit traject. Maar na een eerste kennismaking met Elaine als hun coach, was direct alle scepsis verdwenen. Door de open, directe, inspirerende, maar vooral ontwapenende manier waarop zij invulling gaf aan het coachingstraject, maakte zij duidelijk dat er voor elke individuele persoon voldoende ‘te halen’ was. Vanaf het eerste moment keek elke individuele deelnemer uit naar een nieuwe sessie met Elaine.
De kracht van het traject lag in de open sfeer, waarbij ieder dát kreeg wat hij/zij op dat moment nodig had om op een goede manier invulling te geven aan zijn/haar functie. Maar vooral ook hoe men – gezamenlijk met de medewerkers – het (cultuur-) veranderingstraject inhoud kon geven. Iets wat met een ‘reguliere’ opleiding leidinggeven nooit zou zijn gelukt.
Iedereen is enthousiast over de werkwijze. Het heeft veel meer opgeleverd dan we vooraf hadden kunnen veronderstellen. Doordat de leidinggevenden vanuit de dagelijkse praktijk en daarmee samenhangende specifieke problemen zijn gaan leren, heeft het traject een grote meerwaarde gekregen. Maar het was vooral de inspirerende wijze waarop Elaine de coaching heeft ingevuld, wat dit veranderingstraject tot een iets unieks heeft gemaakt.

Afdelingshoofd