Organisatieadvies Coaching Training
foto Elaine

Wat

  • Executive coaching / persoonlijk leiderschap

  • Inspirerend leidinggeven

  • Leidinggeven aan verandering

  • Organisatieontwikkeling

door coaching, training, intervisie en advies.

  • Coaching start altijd met een intakegesprek. Ik vind het essentieel dat we zowel een persoonlijke als inhoudelijke basis hebben om samen resultaat te bereiken. Dat intakegesprek is gratis. Tussentijds hebben we een evaluatiegesprek met de opdrachtgever om de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten.
    Het traject sluiten we af met een eindevaluatiegesprek.

  • Bi intervisie staat het leren met en van elkaar centraal. Ik werk graag met behulp van de incidentmethode. Net zo belangrijk als het vergroten van de inhoudelijke kennis vind ik het versterken van de onderlinge band tussen de deelnemers; de groep wordt een team.

  • Training gaat om bewustwording, het ontwikkelen van (leiderschaps)vaardigheden en het opdoen van inspiratie. Hoe geef jij – samen met je collegae – met al je persoonlijke kwaliteiten optimaal vorm en inhoud aan je rol als leidinggevende binnen je organisatie in deze tijd?